Szkolenie Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej to pakiet najważniejszych informacji o których trzeba pamiętać przy tworzeniu sprawozdania. Sektor 3 Szczecin zaprasza na bezpłatne szkolenie prowadzone przez doświadczoną księgową – Justynę Maćkowiak.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza przedstawicieli, wolontariuszy lub osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecina na szkolenie „Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej”.

Kiedy, gdzie

Miejsce: Sektor 3 Szczecin, sala multimedialna
Data i godzina:
– 1 część 16 marca 17.00 – 20.00
– 2 część 18 marca 17.00 – 20.00
Formularz zgłoszeniowy: DOSTĘPNY TUTAJ

Nie ma możliwości zgłosić się na 1 z 2 terminów. Oba terminy są integralną częścią 1 szkolenia. Liczba miejsc ograniczona. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli szczecińskich organizacji pozarządowych. Zgłoszenia osób prywatnych i firm nie będą brane pod uwagę.


Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej – tematyka szkolenia

Podczas szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze obowiązki jakie ciążą na organizacjach pozarządowych związane z prawidłowym zamknięciem roku.

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Maćkowiak –  od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomagała przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:

  • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK),
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod (LINK),
  • potwierdzić swoją obecność na szkoleniu po otrzymaniu maila z informacją o zakwalifikowaniu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl. Na zgłoszenia czekamy do 12 marca do godziny 16.00, informacje nt. zakwalifikowania prześlemy 12 marca 2020.

UWAGACWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

  • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności.