Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie zaprasza na szkolenie Współpraca z wolontariuszami od A do Z.

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • rekrutacja wolontariuszy,
  • planowanie pracy wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
  • współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 20 marca do godz. 12:00. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 20 marca  do godz. 16:00.

Informacje na temat szkolenia:

  • szkolenie jest nieodpłatne;
  • szkolenie skierowane jest do osób ze Szczecina (w przypadku wolnych miejsc również spoza Szczecina);
  • uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu;

Termin: 24 marca (wtorek), w godzinach od 9:00 do 16:00. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy. Miejsce: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin.

Osoby prowadzące: Ania Biały i Kasia Michałek