Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES zaprasza na bezpłatne szkolenie o zarządzaniu wolontariuszami. Korzystasz z pracy wolontariuszy? Nie wiesz jak zacząć? Poznaj prawa, obowiązki i systemy motywacji swoich wolontariuszy.

Szkolenie kierowane jest do osób, które reprezentują organizacje pozarządowe i placówki publiczne, zainteresowanych organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • rekrutacja wolontariuszy,
  • koordynacja pracą wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.

Termin szkolenia: 29 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00-17:00
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin
Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 24 kwietnia 2014 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu). Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mejlowo, na adres wskazany w formularzu, 25 kwietnia 2014 r. Szkolenie skierowane do osób z instytucji i organizacji działających na terenie Szczecina.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby, które znają tematykę szkolenia od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Osoby do kontaktu: Ewelina Putresza, Katarzyna Michałek: telefon 91 450 11 46, www.polites.org.pl