W czasach wszechobecnej informacji i dostępu do wielu mediów warto wiedzieć jak tworzyć spójny wizerunek organizacji. W związku z tym SCWOP Sektor 3 zaprasza na szkolenie "Jak nas widzą, tak nas piszą – wizerunek organizacji i współpraca z mediami". Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

 

 

 

czas
22 lutego 2014 (sobota) 9.00 – 17.00

miejsce:  
SCWOP Sektor 3, III piętro, sala multimedialna

Organizacje pozarządowe w Polsce robią wiele dobrego – mimo to wśród osób nie związanych bezpośrednio z trzecim sektorem często pokutuje pogląd, że działania organizacji są mało profesjonalne i skuteczne. W związku z tym istnieje potrzeba pracy nad zmianą wizerunku trzeciego sektora, ale też i poszczególnych organizacji, które często nie potrafią budować spójnego wizerunku, ani skutecznie informować o swoich działaniach, jak również nawiązywać współpracy z mediami.

Wychodząc na przeciw tym potrzebom organizujemy 1 dniowe (8 godzinne szkolenie), które poprowadzi Pani Eliza Zadłużna – trenerka i coach, z doświadczeniem pracy w agencjach reklamowych i Public Relations. Absolwentka Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, jak również Leadership Coaching School we Wrocławiu, autorka dwóch publikacji naukowych nt. konsumpcji symbolicznej i promocji poprzez skandal.

Na co dzień prowadzi szkolenia w Polsce i zagranicą (m.in. w Austrii, Czechach, Finlandii, Luksemburgu, na Ukrainie, Madagaskarze i w Ghanie) dotyczące budowania wizerunku, pracy w zespole, komunikacji, coachingu, kreatywności, edukacji pozaformalnej, zarządzania zmianą, edukacji międzykulturowej oraz wolontariatu międzynarodowego. Pasjonatka  pracy metodą Coachingu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz wprowadzania pozytywnych zmian z zastosowaniem metody Appreciative Inquiry, jak również projektów edukacyjnych w Afryce (dwukrotnie realizowała kilkumiesięczne projekty dla kobiet i nauczycieli w Ghanie). Prowadzone przez siebie zajęcia opiera na aktywnych metodach pracy, zapewniając ich uczestnikom warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności oraz odkrywaniu osobistego potencjału.

Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione następujące zagadnienia:

 • Jak tworzyć  rzetelny PR (relacje z otoczeniem) w dialogu ze społeczeństwem?
 • Jak tworzyć spójny wizerunek organizacji?
 • Kto tworzy wizerunek organizacji?
 • Jak stworzyć strategię PR adekwatną do rzeczywistości organizacji i kontekstu otoczenia?
 • Jak informować, aby nas zrozumiano, czyli jak być czytelnym dla liderów opinii?
 • Jak wykorzystywać nowe media do skutecznej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji?
 • Jak się poruszać w środowisku mediów?

 

Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:

 • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK), 
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod (LINK), 
 • potwierdzić swoją obecność na szkoleniu po otrzymaniu maila z informacją o zakwalifikowaniu,
 • wypełnić pakiet dokumentów (w przypadku osób korzystających pierwszy raz ze wsparcia Sektor 3). 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2014, informacje nt. zakwalifikowania prześlemy 15 lub 16 lutego na podane w formularzu adresy mailowe. Serdecznie zapraszamy!
 
UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

 • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności,
 • skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez Sektor 3.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.