Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. Potrzebujemy wolontariusza – co dalej?

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Potrzebujemy wolontariusza – co dalej? . Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

czas: 23 marca, godz.15-19, 24 marca, godz. 10.30-14.30
miejsce: SCWOP Sektor3, III piętro, sala multimedialna

Szkolenie kierowane jest do osób, które reprezentują organizacje pozarządowe zainteresowane organizowaniem, promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy,
  • koordynacja pracą wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.

Szkolenie prowadzone będzie przez Annę Graczyk- Osowską – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humboldta, absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Pomorskim Centrum Psychodynamicznym, trenerka programu” Betzavta – Demokracja, Równość, Poszanowanie Praw Człowieka”, którego celem jest refleksja nad wartościami, jakie niesie ze sobą demokracja w życiu codziennym. Absolwenta Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Specjalistka ds. wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie. Ekspertka z zakresu tworzenia i prowadzenia Szkolnych Klubów Wolontariusza oraz współpracy z wolontariuszami w organizacjach i instytucjach. Zajmuje się działaniem na rzecz wprowadzania zmiany w środowiskach lokalnych.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami. Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładowo- warsztatową.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej TUTAJ. Na zgłoszenia czekamy do  16 marca 2012.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.

Informacje o wynikach rekrutacji prześlemy najpóźniej w dniu 19 marca 2012.
Serdecznie zapraszamy !

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.