Stowarzyszenie POLITES zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym programu "Młodzież w działaniu", które odbędzie się w Szczecinie w dniu 8 kwietnia 2013 roku (poniedziałek). Warto przyjść, bo kolejny termin składania wniosków do programu już 1 maja 2013.

Termin szkolenia: 8 kwietnia 2013 (szkolenie rozpoczyna się o godz. 10.00 a kończy się o godz. 17.00)

Miejsce szkolenia: Dom gościnny im. Dietricha Bonhoeffera, ul. Piotra Skargi 32, Szczecin (przy Jasnych Błoniach)

Cel i tematyka:
Szkolenie „Od pomysłu do projektu” jest szkoleniem na temat programu "Młodzież w działaniu", który wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą przez finansowanie ich projektów oraz przez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń, tworzenie możliwości współpracy z partnerami w całej Europie i poza nią.

Cele szkolenia to m.in.
• ukazanie możliwości, jakie daje młodym ludziom, instytucjom, organizacjom Program „Młodzież w działaniu”,
• zapoznanie uczestników z założeniami edukacji pozaformalnej,
• zapoznanie uczestników z kwestiami formalnymi, sposobem obliczania budżetu oraz generatorem wniosków.

Profil uczestników: 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
• młodzież zainteresowaną realizacją własnych pomysłów,
• przedstawicieli grup nieformalnych młodzieży,
• przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół,
• przedstawicieli innych instytucji, które pracują z młodzieżą.

Link do zgłoszenia: Zapisz się na szkolenie>>>

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione materiały związane z programem szkolenia (finansowane z programu „Młodzież w działaniu”). Koszty dojazdu każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Informacje dodatkowe:

W związku z pojawiającymi się informacjami o płatnych szkoleniach na temat programu Młodzież w działaniu, informujemy, że Stowarzyszenie POLITES jest wybranym i rekomendowanym przez Narodową Agencję Programu Młodzież w działaniu ośrodkiem szkolącym i za uczestnictwo w szkoleniu nie pobiera opłat.