Szkolenie on-line skierowane jest do członków organizacji pozarządowych,
animatorów i działaczy, którzy mają pomysły i chcieliby wykonać pierwszy krok w ich usystematyzowaniu. Warsztat „Model biznesowy w organizacji non profit – czy to możliwe? Czyli jak sprawdzić, czy mój pomysł ma szanse
powodzenia” odbędzie się 5 maja 2020 r. (wtorek) w godz. od 10:00 do 11:30
ponownie w Twoim domu!

Model biznesowy w organizacji non profit – czy to możliwe? Czyli jak
sprawdzić, czy mój pomysł ma szanse powodzenia. Model biznesowy to sposób w jaki organizacje wytwarzają wartość, dostarczają ją odbiorcy oraz czerpią z tego tytułu zyski. Dobry model biznesowy ma umożliwić zrozumienie tego, jakie usługi i produkty wytwarza instytucja, dla kogo konkretnie i na czym polega jego unikatowość?

Podczas warsztatu zapoznasz się z szablonem modelu biznesowego i
zrobisz wstępny model biznesowy swojego przedsięwzięcia.

dr Monika Klein – ekspert w pisaniu wniosków, doktor nauk ekonomicznych, absolwentka studiów podyplomowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu z zarządzania projektami, pracownik naukowo-dydaktyczny. Członek Association of Project Managers z Wielkiej Brytanii. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE 2 Practitioner oraz Scrum Master, kierownik projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ekspert w projektach międzynarodowych m.in.: w projekcie COMBA Compatance Map Based Approach, realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci oraz DESIGNSHIP, CTCC, BBVET, IEER, Johann, Arrival i inne. Specjalizuje się w ekonomii sektora kreatywnego, jego wpływie na rozwój regionalny oraz modele biznesowe sektorów kreatywnego i kulturalnego. Wie prawie wszystko o zarządzaniu projektami i projektowaniu usług na poziomie mikroekonomicznym. Jednocześnie jest prezesem Media Dizajn i dyrektorem Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

Co: Szkolenie „Model biznesowy w organizacji non profit – czy to możliwe?
Czyli jak sprawdzić, czy mój pomysł ma szanse powodzenia”
Kiedy: wtorek 5 maja 2020 godz. 10-11:30
Czas: 1,5h
Liczba osób: 15
Gdzie: platforma on-line, uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link na
swojego e-maila

✅Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1CBPxvKGiPOf8ys13Hh4p5mk-
DwbO7_E_p60yX3yjh_U/
edit

✅Dodatkowe informacje: Hanna Wysocka hwysocka@mediadizajn.pl