Tyflopunkt Fundacji Szansa dla Niewidomych w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenia kadry, wolontariuszy i otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON.

Szkolenia niżej opisane skierowane są do opiekunów osób niepełnosprawnych wzrokowo, które posiadają orzeczenie o symbolu 04-O. Zajęcia mają na celu przeszkolenie opiekunów w zakresie towarzyszenia osobom niepełnosprawnym wzrokowo, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w warunkach domowych. Opiekunowie (członkowie rodziny, wolontariusze, inne osoby towarzyszące często podopiecznemu) poznają sposoby wsparcia tych osób przy wykorzystaniu dotyku i dźwięku; dowiedzą się, jak pomagać im w czynnościach dnia codziennego, jak rozwijać i wspomagać ich samodzielność, na co zwracać uwagę przy niesieniu tejże pomocy.

W tym celu zostaną przeprowadzone zajęcia terenowe w miejscach użyteczności publicznej, gdzie uczestnicy (widzący) używać będą opasek na oczy, lasek, okularów, by lepiej zrozumieć, w jaki sposób odbiera świat i funkcjonuje w nim osoba niewidoma bądź niedowidząca. Zostaną również przedstawione możliwości wykorzystania sprzętu specjalistycznego do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Szkolenia przeprowadzone będą w grupach 4-osobowych, w dwóch modułach 5-godzinnych w następujących terminach:

  • Grupa I – 31.07, 1.08
  • Grupa II – 2.08, 6.08
  • Grupa III – 7.08, 8.08
  • Grupa IV – 9.08, 10.08
  • Grupa V – 27.08, 28.08
  • Grupa VI – 29.08, 31.08

Godzina rozpoczęcia szkolenia (orientacyjnie: godz. 9.00, 10.00) oraz miejsce zbiórki podane zostaną na kilka dni przed szkoleniem.

Szkolenia są bezpłatne, dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.