Aby wesprzeć organizacje pozarządowe i instytucje publiczne zmierzające do wzmocnienia wolontariatu w swoim lokalnym środowisku Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES zaprasza na szkolenie "ZARZĄDZANIE WOLONTARIUSZAMI".

Szkolenie kierowane jest do osób, które zainteresowane są organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej.

Uczestnicy mogą być przedstawicielami:

  • organizacji pozarządowych;

  • organów administracji publicznej;

  • jednostek podległych lub nadzorowanym przez organy administracji publicznej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy,

  • koordynacja pracą wolontariuszy,

  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

  • organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby, które znają tematykę szkolenia od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami. Każdemu z uczestników oferujemy zestaw materiałów szkoleniowych.

Termin szkolenia: 23 marca 2013 (sobota) godziny 9.00-17.00.

Szkolenie jest przeznaczone dla organizacji działających na terenie Szczecina. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 14 marca 2013 r. (liczy się data wpływu)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mejlowo najpóźniej do 19 marca 2013 r.