Do 20 maja 2018 stowarzyszenia zwykłe powstałe do maja 2016 roku zobowiązane są do zgłoszenia się do nowej ewidencji – brak aktualizacji oznacza rozwiązanie organizacji z mocy prawa.

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 2016 wymusza na stowarzyszeniach zwykłych, powstałych przed zmianami, dostosowanie do nowych przepisów i wprowadzenia stosownych zmian w regulaminie działalności oraz wpisania się ponownie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (dokonanie aktualizacji informacji). Zmian, które muszą wprowadzić stowarzyszenia zwykłe jest całkiem sporo i dotyczą między innymi:

  • dookreślenia regulaminu działalności,
  • podjęcie decyzji o powołaniu zarządu i komisji rewizyjnej,
  • ewentualna zamiana reprezentacji z przedstawiciela na kolegialny zarząd,
  • zgłoszenie stowarzyszenia do nowej ewidencji z przedstawieniem stosownych załączników i informacji,
  • aktualizacja danych w systemie REGON i NIP.

Stowarzyszenia zwykłe, powstałe przed 20 maja 2016 roku, które obowiązują zmiany zapraszamy na szkolenie, podczas którego nie tylko przedstawimy konieczne do wprowadzenia zmiany ale również zaproponujemy konkretne rozwiązania odpowiednie dla każdego stowarzyszenia.

___

kiedy: 15 maja 2018 (wtorek), g. 16.00 – 18.00
gdzie: Sektor 3 Szczecin
formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

___

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu. 20 maja 2018 roku to ostateczny termin wpisania się do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Brak wpisu oznacza rozwiązanie organizacji z mocy prawa i zaprzestanie działalności pod formą stowarzyszenia zwykłego.