W związku z przygotowywaniem się do wprowadzenia uchwały dot. konsultacji społecznych w Szczecinie, serdecznie zapraszamy do dyskusji nad tym, jak chcielibyśmy, aby Urząd Miasta z nami rozmawiał i konsultował się w sprawach ważnych dla Szczecina. Dobrze prowadzony dialog, większa przejrzystość działań, to większe zaufanie do rządzących miastem. Aktywne społeczeństwo, to lepsze społeczeństwo!

Większy wpływ mieszkańców na decyzje zapadające w mieście podnosi jakość naszego życia. Mieszkańcy mają prawo decydować o ważnych sprawach, a demokracja nie kończy się na wyborze prezydenta i radnych miasta, którzy mają decydować za nas bez naszego udziału. Demokracja polega także na umiejętności: przejrzystości działań, dyskusji, rozmowy i konsultacji.

Najbliższe spotkania

  • 23 lutego, godz. 17.00  Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin, ul. Dworcowa 19/205 (II piętro)
  • 1 marca, godz. 17.00, Sektor 3 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Aleja Wojska Polskiego 63, IV piętro

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Szczecinianie też decydują” z udziałem gościa Łukasza Prykowskiego, Pełnomocnika Prezydenta Łodzi
ds. Współpracy z Organizacjami POzarządowymi oraz Przewodniczącego Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Konferencja odbędzie się 8 marca o godzinie 17.00. O miejscu konferencji poinformujemy na stronie www.konsultacjedlaszczecina.blogspot.com

Kontakt:

Joanna Bylińska, 504 321 853
Szymon Osowski, 605 360 190
www.konsultacjedlaszczecina.blogspot.com