Przypominamy, że w Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 nadal otwarty jest konkurs na finansowanie Indywidualnych Planów Rozwoju dla organizacji pozarządowych z terenów SOM! Konkurs zostanie zamknięty w momencie wyczerpania puli środków – jesteśmy w stanie dofinansować jeszcze trzy plany rozwojowe.

Każdy z nas ma plany – bliższe, dalsze, optymistyczne, pesymistyczne, realne. To samo się tyczy organizacji pozarządowych – aby skutecznie działać na arenie NGO’sów należy mieć jasno określony plan działania na jakiś okres czasu. W takim planie umieszcza się np. przewidziane działania, przyszłe projekty, szkolenia lub doradztwa dla członków organizacji. Teraz wyobraźcie sobie, że Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 może pomóc w realizacji takich planów, a dokładnie Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji.

UWAGA! Konkurs zawieszony – trwa ocena złożonych wniosków. 

Co może być sfinansowane w ramach realizacji IPR (na podstawie regulaminu konkursowego LINK) – „Możliwy jest zakup tylko takich usług lub materiałów, których nie obejmuje cross-financing w rozumieniu  Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w dniu wydatkowania środków.


Przykład:

OKOrganizacja w swoim IPR ma wpisane, że potrzebuje się rozwijać w kierunku szkolenia swoich członków w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, ponieważ organizacja zajmuje się propagowaniem działań prozdrowotnych.

nie OKOrganizacja w swoim IPR ma wpisane, że potrzebuje 2 nowych laptopów do dalszych działań.

Przykłady sfinansowanych działań/ przedsięwzięć/ materiałów: 

  • szkolenia/ kursy dla członków organizacji, 
  • materiały promocyjne dla organizacji typu banery, roll-upy, ulotki i in.,
  • strony www, 
  • rzeczy do prowadzenia bieżącej działalności statutowej np. zestawy treningowe, 
  • doposażenie i małe wyposażenie biur organizacji jak tablica flipchart, niszczarka, drukarka (wszystko do określonej kwoty maksymalnej 350 zł), 
  • wyjazdy studyjne zwiększające wiedzę i kompetencje organizacji w realizowanych działaniach, 
  • stroje aktorskie. 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do przemyślenia czy warto wziąć udział, spisaniu/stworzeniu swojego IPRa , zapoznania się z regulaminem konkursu, no i zgłoszenia się. Kto wie czy Sektor 3 nie sfinansuje realizacji Twojego planu. Do dzieła!