Jeśli Wasza organizacja ma ofertę skierowaną do seniorów i chcecie aby zaprezentowała się podczas wydarzenia „Senior w wielkim mieście” to koniecznie się zgłoście!

Dzięki współpracy z Centrum Handlowym GALAXY mamy możliwość przedstawienia mieszkańcom bogatej oferty miasta skierowanej do seniorów. Poprzez wydarzenie organizowane w Galaxy chcemy przybliżyć piękny i szeroki wachlarz działań organizacji, klubów seniora czy innych instytucji działających na rzecz tej grupy wiekowej. 

Zapraszamy do zaprezentowania się podczas specjalnego wydarzenia, które odbędzie się 6 października 2019, w godz. 12.00-16.00, w Centrum Handlowe Galaxy. Podczas imprezy odbędą się:

  • prezentacje organizacji na stoiskach wystawienniczo-promocyjnych,
  • prezentacje dorobku organizacji w programie scenicznym (maksymalnie 30 min),
  • prezentacje dorobku organizacji poza stoiskiem informacyjnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Centrum Seniora zapewnia stoły i krzesła oraz scenę z nagłośnieniem.

Warunkiem wzięcia udziału w Imprezie jest przesłanie do Centrum Seniora prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie, do 30 września 2019, do godz. 14.00. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: seniorszczecin.pl