Koniec roku się zbliża (2020 nikogo nie oszczędza). Warto zrobić porządki w organizacji i upewnić się z ekspertem, że to co zrobiliśmy/planujemy zrobić jest ok. Dlatego zapraszamy wszystkich przedstawicieli szczecińskich organizacji pozarządowych do skorzystania ze zindywidualizowanego wsparcia, w zakresie poradnictwa: prawnego, IT, promocyjnego, marketingowego, zewnętrznych działań organizacji, zarządzania i innych, wynikających z Państwa bieżących potrzeb (z wyłączeniem wsparcia i porad księgowych).

Zindywidualizowane wsparcie umożliwi Państwu uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące bieżącej działalności, pomoże rozwiązać problemy pojawiające się w działalności organizacji pozarządowych. Proponowane przez nas poradnictwo może przyjąć formę indywidualnego spotkania ze specjalistą z danej dziedziny lub specjalistycznego szkolenia, skierowanego bezpośrednio do Państwa organizacji pozarządowej.

Co zrobić aby skorzystać ze wsparcia?

Do 04.12.2020 wypełnić i przesłać Formularz zapotrzebowania na określony rodzaj wsparcia, podając dane organizacji oraz krótko opisując dziedzinę, w której oczekujecie Państwo indywidualnego wsparcia dla Waszej organizacji. Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ. Indywidualne, zindywidualizowane wsparcie będzie udzielane do 30.12.2020 r.