Od dziś (7.05.2018r.) do 3 czerwca 2018 r. mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do zagospodarowania jest 9 milionów złotych. 

„Włącz działanie” to hasło tegorocznej edycji SBO. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.  

Projekty mogą być:

 • ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Na te projekty przeznaczono z całej puli 2 700 000 zł (maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty);
 • dzielnicowe duże –  budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 1 260 000 zł (wartość jednego projektu powinna mieścić się w przedziale od 157 500 zł do 1 260 000 zł);
 • dzielnicowe małe – budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 315 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 157 500 zł, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach będą realizowane przynajmniej dwa projekty z tej kategorii;

Na jakie projekty czekamy:

Ze środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 może być realizowane zadanie:

 • o charakterze inwestycyjnym,
 • należące do zadań własnych Miasta,
 • dotyczące mienia gminnego, chyba, że Miasto posiada uzgodnienie z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym ma być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków na mienie nie będące własnością Miasta,
 • zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku Miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym na sprzedaż,
 • zgodne z kompetencjami Miasta,
 • ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców,
 • zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • niepolegające wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego,
 • wymagające współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych (pod warunkiem przedstawienia przez te podmioty pisemnej zgody dotyczącej powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania).

 Wnioski można składać:

lub

 • tradycyjną poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie lub filii Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Interesantów UM Szczecin, sala 62, Pl. Armii Krajowej 1, Biuro Obsługi Interesantów Filia UM Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40).

Weź udział w Akademii – skorzystaj w warsztatów pisania wniosków

Akademia SBO to cykl spotkań towarzyszących wszystkim etapom SBO 2019. Już dziś tj. 7 maja 2018 r. o godz. 16.30 w Zespole Szkół nr 5 przy ulicy Hożej 3,  startuje pierwsze z czterech spotkań podczas których mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy w przygotowywaniu projektów SBO, porozmawiać na ich temat, dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić wniosek, czy na co zwrócić uwagę by był on atrakcyjny dla innych. Spotkanie potrwa 3 godziny. Zapraszamy serdecznie!

Zapraszamy:

 • 7 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
  Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego, ul. Hoża 3
 • 14 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
  Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż. Antoniego Ledóchowskiego, ul. Rydla 6
 • 18 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
  Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90 sala 3 (parter)
 • 21 maja 2018 r. godz. 16:30 – 19:30
  IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Świętej Kingi 2

Nowości na start

W tym roku mieszkańcy mogą skorzystać z nowych narzędzi, które ułatwią im pracę nad projektami. Do ich dyspozycji będzie m.in.

 • – cennik miejski – zestawienie kosztów poszczególnych składowych inwestycji, które ma pomóc w przybliżeniu oszacować koszty projektów;
 • – infolinia – pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych pomogą mieszkańcom znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania na temat tworzonych projektów bądź procedury SBO;
 • – mapa – pomoże mieszkańcom sprawdzić, czy teren na którym chcą by powstał ich projekt jest własnością miasta.

Więcej informacji  na stronie:

www.sbo.szczecin.eu