Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski WZ) organizuje spotkanie dotyczące projektu „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 lipca 2013 r. o godz. 10.45 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wały Chrobrego 4 w Szczecinie (dzięki uprzejmości ZUW).

Program spotkania: 

10:45 – 11:00 – kawa powitalna
11:00 – 11:30 – otwarcie spotkania, powitanie uczestników, przedstawienie celu
11:13 – 11:45 – prezentacja „Programu współpracy Województwa
11:45 – 13:00 – dyskusja dotycząca projektu „Programu współpracy spotkania, prezentacja członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” – zebranie uwag i propozycji do wojewódzkiego Programu współpracy z NGO od zgromadzonych przedstawicieli organizacji pozarządowych.
13:00 – 13:10 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Spotkanie umożliwi poznanie opinii III sektora na temat wojewódzkiego Programu współpracy Z NGO, zebranie uwag i propozycji do Programu na rok 2014, tak, aby dokument stanowił odzwierciedlenie aktualnych potrzeb i służył jak najlepszej współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi. 

Osoby chętne do udziału w spotkaniu mogą się zgłaszać na podstawie karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.wws.wzp.pl do dnia 28 czerwca br. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres mkuncewicz@wzp.pl lub faksem na numer: 91/ 44 16 23. Ilość miejsc w Sali jest ograniczona.

Szczegółowych informacji udzieli Małgorzata Kuncewicz, gł. specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tel. 91/44 16 223