Otrzymaliśmy odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w sprawie niepobierania opłat za zgłaszanie zmian do KRS. 

W treści pisma czytamy, że wkraczanie w kwestie zarządzania pobierania opłat byłoby naruszaniem niezawisłości sędziowskiej i nie mieści w zakresie wewnętrznego nadzoru administracyjnego, który sprawuje Prezes.

W związku z tym jedyna drogą zmienienia praktyki orzeczniczej jest składanie zażalenia na każde zarządzenie dotyczące opłaty.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w podpisywanie i zbieranie podpisów. Sektor3 będzie teraz myślał co dalej. A może są jakieś pomysły?

Treść odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum można zobaczyć TUTAJ

Treść wniosku o niepobieranie opłat można zobaczyć TUTAJ