31 marca, podczas konferencji otwierającej, rozpoczęto nabór projektów w Grancie Blokowym Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

31 marca 2011 roku o godzinie 11.00 oficjalnie – konferencją – otwarto nabór wniosków w ramach Funduszy Szwajcarskich dla organizacji pozarządowych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Operatora grantu Ecorys, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce i na Białorusi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas  konferencji przedstawione zostały podstawowe zasady programu oraz ramy finansowe odpowiadające zapisom w „Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”. Zgromadzeni goście mieli również możliwość zadania pytań dotyczących realizacji projektu i procedur finansowo- księgowych.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – rejestracja  uczestników została zamknięta już po dwóch godzinach od udostępnienia formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy zapewnili więc, że wszystkie prezentacje i materiały (nagrania) będą dostępne na stronie programu. Już dziś można się z nimi zapoznać.

SCWOP Sektor3 też tam był! Materiały konferencyjne dostępne są dla zainteresowanych w biurze Sektor3.

Przeprowadzona konferencja nie jest jedynym wsparciem dla organizacji korzystających z Funduszy Szwajcarskich – w najbliżej przyszłości planowane są regionalne szkolenia nt. programu. Na bieżąco można konsultować wnioski w siedzibie Ecorys, mailowo lub telefoniczne.

Wszystkie informacje nt. programu można znaleźć na stronie  http://www.swissgrant.pl.