Serdecznie zachęcamy młodych i aktywnych do udziału w Ogólnopolskim Forum Młodzieży "jEsTeM aktywny" w Warszawie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”.

Wydarzenie ma umożliwić ponad 200 młodym ludziom dyskusję z przedstawicielami władz krajowych, świata nauki, pracodawcami oraz innymi zainteresowanymi polityką młodzieżową osobami. Młodzież będzie miała szansę wyrazić swoje zdanie i skonfrontować je z opiniami ludzi mających wpływ na kształtowanie jej przyszłości. Rezultatem Forum będą rekomendacje powstałe z wniosków debat młodzieżowych i dyskusji, które mają posłużyć właściwemu kierunkowi rozwoju polityki młodzieżowej.

Forum będzie się składać z dwóch części – debat młodzieżowych oraz dyskusji publicystycznej z przedstawicielami władz i świata nauki.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj>>>