Dostępne jest opracowanie przygotowane przez GUS dot. wolontariatu. Dobre źródło danych do analizy problemu we wnioskach o dofinansowanie.

Opracowanie stanowi cenne źródło informacji na temat społecznego oraz ekonomicznego znaczenia wolontariatu świadczonego w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarki społecznej, sektorze publicznym, a także realizowanego indywidualnie, poza strukturami organizacyjnymi.

Publikacja prezentuje dane zgromadzane w ramach badania „Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym” zrealizowanego w pierwszym kwartale 2022 r., stanowiącym dodatkowy moduł Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami prac dostępnymi na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-i-praca-niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-2022-roku,1,4.html