Wraz z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Szczecinie przy ZARR S.A zapraszamy na spotkanie o tym jak przygotować i realizować dobre projekty i dlaczego planowanie działań jest kluczowe dla powodzenia waszych działań. Wszystko o czym będzie mowa będzie poparte dobrymi praktykami w ramach realizacji projektów w ramach PO KL. Zapraszamy.

Sektor3 i RO EFS zaprasza na spotkanie pn. "Jak przygotować i zrealizować dobry projekt? Ścieżki realizacji projektów w ramach POKL".

czas: 13 czerwca 2014 roku w godzinach 16.00 – 18.30
miejsce: SCWOP Sektor3, al. Wojska Polskiego 63, III piętro – sala multimedialna 
prowadzący: Marta Śniadała- specjalistka ds. informacji i promocji w RO EFS Szczecin oraz Michał Głuszyk – Animator w RO EFS Szczecin

Nowa perspektywa finansowania projektów już na horyzoncie. Zatwierdzenie Umowy Partnerskiej na lini Polska – UE to sygnał, że o nowych projektach można już myśleć i planować. Jeśli nie wiesz jak – to spotkanie właśnie dla Ciebie. Na spotkaniu porozmawiamy między innymi o tym: 

  • czym jest projekt,
  • po co tworzyć projekty w organizacji, 
  • jak tworzy się dobry projekt, 
  • jak tworzyć drzewo problemów i identyfikować cele. 

Praktyczny wymiar będzie można uzyskać przez zapoznanie się z dobrymi praktykami projektów zrealizowanych w latach 2007- 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie zgłoszenia TUTAJ do dnia 10 czerwca 2014 r. Pierwszeństwo w uczestnictwie w spotkaniu mają młode organizacje pozarządowe lub te organizacje, które nie realizowały działań finansowanych ze źródeł europejskich. O wynikach rekrutacji powiadomimy 11 czerwca 2014 roku do godziny 12. 

Zapraszamy!