Wiemy już, kto będzie reprezentował szczecińskie organizacje pozarządowe w zespole oceniającym wnioski mieszkańców, które spłynęły do urzędu w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

W czasie jednego z ostatnich posiedzeń członkowie Rady Pożytku zdecydowali, że w skład zespołu oceniającego wejdą: Aleksandra Białonowicz, Elżbieta Chudzik, Damian Lachowski oraz Maciej Byczkowski.

Te osoby zostały wybrane spośród 11 osób, które wyraziły chęć, by wejść do zespołu. Ich zgłoszenia można znaleźć tutaj>>>

Członkowie szesnastoosobowego zespołu oceniającego (złożonego z radnych, radnych osiedlowych, urzędników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych) zdecydują, które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców znajdą się wśród 15, na które będziemy mogli głosować.

Więcej o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim>>>