Organizacja bardzo młoda, wręcz na etapie niemowlęctwa jednak pełna zapału i ludzi, którzy chcą działać. A główny obszar działań nie należy do najłatwiejszych – wspieranie opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej dla osób skazanych i ich rodzin. Przedstawiamy Fundację TULIPAN. Rozmawialiśmy z panią prezes fundacji – Moniką Jasińską.

 

Sektor3 (S3):

Jaki był początek Waszej organizacji w Szczecinie –jaka jest wasza historia?

Fundacja Tulipan Monika Jasińska (MJ):

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 11 stycznia 2013 roku. Powstała z wielkiej pasji, chęci wsparcia polskiej opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej dla osób skazanych i ich rodzin. Swoją działalnością zamierzamy wesprzeć również osoby przebywające i opuszczające m. in. zakłady poprawcze, ośrodki wychowawcze oraz schroniska dla nieletnich. Fundacja TULIPAN mimo tego, że nie posiada jeszcze swojego „życiorysu” ma nadzieję, że każdy dzień pracy będzie tworzył wyjątkową historię.

 

(S3)Dlaczego taka nazwa a nie inna?

(MJ): TULIPAN to zderzenie dwóch kwiatów z różnych dziedzin i materiału: pękniętej szklanej butelki, będącej narzędziem walki, potocznie nazywanej przez osadzonych tulipanem oraz jednego z najpiękniejszych, najdelikatniejszych kwiatów. Efektem tego scalenia jest nasze logo, które choć pokazuje piękno kwiata, przypomina, że nasze życie jest kruche i złe wybory powodują jego destabilizację.

 

(S3): W jaki sposób wspieracie chcecie wspierać swoich podopiecznych?

(MJ): Naszych podopiecznych zamierzamy wspierać udzielając wszelkiej pomocy w zakresie przełamywania barier, mogących wpływać na ich życie w społeczeństwie. Dążymy do stworzenia organizacji współpracującej z różnymi podmiotami działającymi na terenie miasta, województwa oraz kraju tj.: firmy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz inne. Zamierzamy promować, wspierać, realizować działania będące nierozłącznym elementem pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej. Chcemy bardzo prężnie działać na terenie zachodniopomorskich placówek karnych.

 

(S3)Co robiliście do tej pory jako organizacja? Co jest waszą największą chlubą?

(MJ): Do tej pory organizowaliśmy całą naszą pracę: poszukiwaliśmy specjalistów, wolontariuszy, organizacji, firm i instytucji do współpracy, przygotowywaliśmy projekty na rok 2013, uruchomiliśmy stronę internetową, odbyliśmy wiele rokujących na przyszłość spotkań z przedstawicielami różnych grup społecznych. Naszą chlubą jest to, że mimo, iż dopiero zaczynamy działać, otrzymaliśmy ponad 100 maili i telefonów z zapytaniem o oferowaną przez nas pomoc, zgłosiła się do nas duża liczba chętnych do pomocy: specjalistów, wolontariuszy. Dużym sukcesem jest otrzymanie wielu istotnych propozycji współpracy z całej Polski.

 

(S3): Projekty/działania realizowane aktualnie.

(MJ): Jesteśmy na etapie składania wniosków o dotację, a także ważnych negocjacji, które znacząco wpłyną na czynione przez nas działania. Staramy się również o przyznanie lokalu dla funkcjonowania fundacji – to jest priorytet.

 

(S3)Plany na przyszłość?

(MJ)Aktualnie naszym największym marzeniem jest uzyskanie lokalu do prowadzenia codziennej działalności oraz dla potrzeb punktu konsultacyjnego. Wychodząc w przyszłość, chcielibyśmy otworzyć: tymczasowy dom dla osób opuszczających placówki karne (na terenie Szczecina), oddziały punktu konsultacyjnego (na terenie województwa zachodniopomorskiego) m. in. oddział dla osób niepełnosprawnych przebywających/opuszczających placówki karne. W naszej ofercie jest również wiele innowacyjnych projektów, które z pewnością będą dużym zaskoczeniem, a przede wszystkim ogromnym wyzwaniem.

 

(S3)Czy przyjmujecie nowych członków/wolontariuszy?

(MJ)Jak najbardziej! Jesteśmy organizacją otwartą na wolontariuszy. Ważnym jest, że z uwagi na specyfikę naszej fundacji, poszukujemy osób odpowiedzialnych, sumiennych a przede wszystkim posiadających wiedzę z zakresu m. in. resocjalizacji.8. Ja

 

(S3): Jakbyście poszukiwali partnerskiej organizacji to jaki miałaby profil?

(MJ)Naszym jedynym wymogiem jest wiara w nasze działania i chęć podjęcia współpracy, nie zapominając o tym co najważniejsze: MISJA!

 

(S3): Jak można się z wami kontaktować (fejsbuk, www, maile, telefony, skype, cokolwiek)

(MJ)Zapraszamy na stronę internetową www.fundacjatulipan.pl, na której podany jest telefon oraz adresy mailowe, za pośrednictwem których można się z nami kontaktować. Opcjonalną drogą jest również nasz profil na facebooku i twitterze.

 

(S3): Wasz przesłanie dla świata to:

(MJ)Dajcie szansę naszym „Tulipanom”!