Przedstawiamy Sektorową ofertę bezpłatnego programu wspierającego działania Samorządu Uczniowskiego.

Program ma formę serii warsztatów prowadzonych przez pracowników SCWOP Sektor 3, którzy posiadają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć dla młodzieży metodami aktywizującymi.

Proponujemy trzy obszary tematyczne, które naszym zdaniem będą interesujące zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli będących opiekunami Samorządu:

  1. Planowanie i zarządzanie pracą Samorządu, projektowanie działań i wprowadzanie zmiany w środowisku szkolnym.
  2. Działania o charakterze promocyjnym i PR – atrakcyjne przedstawianie oferty Szkoły, działań Samorządu, gazetka szkolna oraz strona Internetowa.
  3. Pierwszy krok w NGO – organizacje pozarządowe, znaczenie aktywnych obywateli w życiu społeczności lokalnej, wolontariat, pozyskiwanie funduszy na projekty.

Tematyka i czas trwania warsztatów będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb danego Samorządu, możliwe jest wybranie zagadnień z różnych obszarów, jak i zaproponowanie tematów własnych. Oferujemy także możliwość spotkania wstępnego, podczas którego pomożemy w analizie potrzeb Samorządu i Szkoły. Warsztaty mogą się odbywać zarówno na terenie Szkoły, jak i w siedzibie SCWOP Sektor3. Możliwe jest także zorganizowanie 45 minutowej pogadanki dla całej klasy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że proponowany przez nas program wsparcia stanie się atrakcyjnym uzupełnieniem działań Samorządu Uczniowskiego, a w efekcie całej Szkoły, a także pomoże w kształtowaniu u uczniów autentycznie obywatelskich postaw.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji warsztatów w Państwa szkole, prosimy o kontakt z Małgorzatą Kopalską pod numerem telefonu 91 350 82 99 lub pod adresem m.kopalska@sektor3.szczecin.pl.