Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. ważnych dla organizacji zagadnień prawnych. Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

 

czas21 czerwca, godzina 15.00 – 19.00 
22 czerwca, godzina 10.30 – 14.30 
miejsce SCWOP Sektor 3, III piętro, sala multimedialna
 
Szkolenie kierowane jest do członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, które chcą zapoznać się z tematyką szkolenia. 
 
Prawo bardzo często nie jest kolorowe jak w telewizyjnych serialach. W przypadku organizacji pozarządowych trzeba jednak wiedzieć co nieco nt. praw i obowiązków wynikających z prowadzenia i działania na rzecz NGO. Pracownicy SCWOP Sektor3 wielokrotnie spotykali się z pytaniami od organizacji dotyczących praw autorskich do różnych dzieł, tworzenia podstawowych umów i nie tylko.
 
Wychodząc na przeciw potrzebom organizujemy 2 dniowe (8 godzinne szkolenie) z zagadnień, które powinny Was zainteresować – PRAWO W NGO. Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione następujące zagadnienia:
  • prawa autorskie, licencje creative commons,
  • dane osobowe i ich zbieranie,
  • podstawowe umowy tworzone przez organizacje – umowa o dzieło/zlecenie, sponsorska/partnerska, wolontariacka.

 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK),
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line (LINK)
  • po mailu informującym o zakwalifikowaniu się na szkolenie wypełnić pakiet dokumentów (tylko w przypadku osób korzystających pierwszy raz ze wsparcia Sektor 3).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja na szkolenie trwa do 12 czerwca 2013, informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie wysyłana drogą mailową.

UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do: 

  • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności,
  • skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez Sektor 3.

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.