Sektor3 zdecydował się wyjść z inicjatywą skierowania wniosku do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w sprawie odstąpienia od pobierania  od stowarzyszeń  opłaty za zgłaszane zmiany do KRS. 

Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach mówi, że postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych. Na tej podstawie niektóre Sądy w Polsce decydują się na niepobieranie tej opłaty od stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie posiadają statusu OPP. 

Zapraszamy do podpisywania wniosku przedstawicieli organizacji pozarządowych, które są objęte właściwością XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31 ( m. in. z terenu Szczecina, Myśliborza, Stargardu Szczecińskiego, Świnoujścia, Choszczna, Goleniowa, Gryfic, Gryfina, Kamienia Pomorskiego i Łobza) także tych, których wniosek bezpośrednio nie dotyczy ( np. fundacje, organizacje OPP). Im więcej podpisów, tym większa szansa, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony!

Wniosek można podpisać w biurze Sektor3, od poniedziałku do piątku w godz. 11 – 19 oraz w soboty w godz. 10 – 15, a także w Szczecińskim Inkubatorze Kultury.

Podpisy zbieramy do 26 kwietnia!

TREŚĆ WNIOSKU