Zachęcamy do podpisania petycji dotyczącej sprzeciwu wobec zamiarów Rządu RP, który planuje narzucenie organizacjom pozarządowym co najmniej 5 procentowego wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

Treść pytycji można znaleźć na tej stronie>>>