11 maja br. odbyło się X Walne Organizacji Pozarządowych i wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 11 maja 2011 podczas X walnego organizacji pozarządowych wybrana została nowa Szczecińska Rada Działalności Pożytku publicznego w składzie:

 1. Iwona Drusewicz z Polskiego Czerwonego Krzyża
 2. Elżbieta Chudzik  z  ZHP Chorągiew Zachodniopomorska
 3. Zygmunt Pyszkowski  z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 4. Michał Wasiluk z Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego
 5. Joanna Bylińska ze Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin
 6. Barbara Jaskierska z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
 7. Jerzy Kwiatosiński z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
 8. Mirosław Gosieniecki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 9. Katarzyna Jurewicz z Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS
 10. Wojciech Spychała ze Stowarzyszenia POLITES
 11. Teresa Krzysztoń z Oddziału Zachoniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych
 12. Jerzy Mędrek z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Szczecinie
 13. Agata Michalska ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy
 14. Maria Liktoras ze Szczecińskiego Stowarzyszenia Promocji Sportu Piast
 15. Aleksandra Białonowicz ze Stowarzyszenia Konie i Natura
 16. Dorota Kamecka z Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych ZAFOS

Miło nam poinformować, że w skład Rady weszli trzej przedstawiciele partnerów tworzących Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3.

Życzymy owocnej pracy i sukcesów w działaniach na rzecz sektora organizacji pozarządowych !