W dniu 11.07.2014 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Educare" rozpoczęło akcję pt. „Pierwszy dzwonek”, której celem jest zorganizowanie jak największej ilości wyprawek szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin zamieszkujących prawobrzeżną część miasta Szczecina, które uczą się bądź rozpoczną edukację w szkołach podstawowych.

Dzieci, które mają zostać obdarowane wyprawkami wskazane zostaną przez pedagogów szkolnych jak również wychowawców klas. Na zakończenie akcji przygotowana zostanie przez dzieci niespodzianka, ale tego nie będziemy zdradzać. Najważniejsze dla nas jest to by jak największa ilość dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mogła rozpocząć rok szkolny z wyprawką taką jaką mieć powinna – mówi Kamil Pawlaczyk Prezes Stowarzyszenia. Wszystkie osoby chętne do przyłączenia się do akcji jak rownież chcące uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z nami drogą elektroniczną na e-mail educare.szczecin@wp.pl oraz pod nr telefonu 604 513 724. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.educare.szczecin.pl.

Harmonogram akcji:

  • do 15.09.2014 r. zbiórka pełnych wyprawek bądź jej poszczególnych elementów (nie zakupujemy ćwiczeń i podręczników szkolnych);
  • od 01.10.2014 r. do 10.10.2014 r. oficjalne przekazanie wyprawek szkolnych do szkół;
  • 31.10.2014 r. oficjalne zakończenie akcji.

Gotowe wyprawki bądź jej elementy można dostarczyć osobiście do jednego z partnerów akcji tj. Punktu Przedszkolnego Jedyneczka mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Ciasnej 1, w dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Educare" działające w Szczecinie stworzone zostało przez osoby, które w codziennym życiu zajmują się pomocą potrzebującym, a praca ta stała się ich pasją. W skład organizacji wchodzą między innymi pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, asystenci rodziny, specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, doradcy zawodowi i psychospołeczni jak również osoby specjalizujące się w pracy z osobami niepełnosprawnymi czy uzależnionymi. Różnorodność zawodowa pozwala członkom Stowarzyszenia na jak najbardziej kompleksową pomoc osobom jej potrzebującym. Ważnym jest to, iż Stowarzyszenie nie charakteryzuje się jedynie udzielaniem porad, ale nastawione jest w głównej mierze na praktykę czyli warsztaty, szkolenia, zajęcia plenerowe organizowane zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.