Jak wygląda współpraca między organizacjami na terenie naszego województwa. Czy występują trwałe partnerstwa, które działają na rzecz dobra wspólnego, czy tylko na rzecz partnerow i ich interesów. Nasze kochane NGOsy, musimy wiedzieć jak ta kwestia wygląda w naszym regionie. Potrzebujemy Waszej opinii! Sektor3 wzywa do broni! Uzupełnijcie naszą krótką ankietę! 

Czy województwo zachodniopomorskie potrzebuje sieci organizacji pozarządowych i czy partnerstwa między organizacjami funkcjonują? Wyraź swoją opinię w krótkiej ankiecie.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego istnieje wiele sieci organizacji pozarządowych jednak nie ma sieci o charakterze ogólnym, angażującej się w sprawy wszystkich organizacji w zakresie polityk publicznych, wspierania dialogu na linii samorząd- ngo. Znikome, lub niewidoczne, są również działania wspólne organizacji pozarządowych. Czy tak jest? Pomóż nam w ocenie bieżącej sytuacji wypełniając krótką ankietę.

Ankieta Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 skierowana do organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Marzec 2014 rok.

Ankieta zakończona – zapraszamy do zapoznania się z wynikami dostępnymi TUTAJ.