SCWOP Sektor3 w okresie od 1 marca do 26 marca 2014 roku pytał o opinię  NGO na temat partnerstw i ich konieczności dla skutecznej realizacji działań – zobacz jak współpracują i czy chcą współpracować ze sobą zachodniopomorskie organizacje.

Badanie w formie ankiety prowadzone w okresie 1 marca do 26 marca 2014 roku. Ankieta została rozesłana do organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego za pomocą newlettera SCWOP Sektor3, Biura do Spraw Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin oraz poprzez mail bezpośredni do organizacji ze strony Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (wieloosobowe stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Organizacje zostały poproszone na odpowiedź na 12 krótkich pytań dotyczących sieciowania organizacji pozarządowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, działań partnerskich oraz udziału w konsultacjach dokumentów dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Odpowiedzi na zadane pytania udzieliło 58 organizacji z terenu m.in. Szczecina, Myśliborza, Gryfina, Kołobrzegu, Połczyna, Stargardu Szczecińskiego, Myśliborza, Polic, Koszalina, Barlinka, Drawska Pomorskiego, Wałcza, Choszczna, Maszewa, Stepnicy, Białogardu, Szczecinka.

Z ankiety dowiadujemy się, więc, przede wszystkim, że województwo zachodniopomorskie potrzebuje trwałej i silnej sieci organizacji pozarządowych o charakterze ogólnym a współpraca między organizacjami jest dość silna- pokazując chęci i możliwości organizacji do podejmowania wspólnych inicjatyw. Pełne wyniki poniżej. Dziękujemy za udział w ankiecie.

 


SIECIOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Czy sieć organizacji pozarządowych o charakterze ogólnym powinna powstać na terenie województwa zachodniopomorskiego?

1

 

 

 

 

 

Czy Twoja organizacja chciałaby zostać członkiem takiej sieci?

2

 

 

 

 

 

Czy Twoja organizacja byłaby gotowa na ponoszenie kosztów składki członkowskiej w ramach sieci?

3

 

 

 

 

 

 

Jaka składka członkowska powinna obowiązywać członków sieci organizacji pozarządowej działającej na terenie województwa zachodniopomorskiego?

4

 

PARTNERSTWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Czy Twoja organizacja współpracowała lub współpracuje z innymi organizacjami z terenu województwa zachodniopomorskiego?

5

 

 

 

 

 

Jaki był/ jest charakter tej współpracy

6

 

Czy Twoja organizacja złożyła ofertę wspólną w celu realizacji zadania publicznego?

7

 

 

 

 

 

 

Czy Twoja organizacja byłaby gotowa na złożenie oferty wspólnej wraz z inną organizacją?

8

 

 

 

 

 

KONSULTACJE

Czy Twoja organizacja konsultowała kiedyś roczny/ wieloletni program współpracy w swojej gminie?

9

 

 

 

 

 

Czy Twoja organizacja konsultowała kiedyś roczny program współpracy tworzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego?

10

 

 

 

 

 

Czy Twoja organizacja konsultowała kiedyś inne dokumenty dotyczące polityki publicznych np. programy operacyjna, akty prawa miejscowego?

11

 

 

 

 

 

W przypadku konsultowania innych dokumentów dot. polityk publicznych – jakie były to dokumenty?

  1. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (2 organizacje)
  2. Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020
  3. Strategia rozwoju Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie 
  4. odpowiedź ogólna: dokumenty unijne, strategie, programy ministerialne 
  5. Program Dużej Rodziny w Gminie Police i Powiecie Polickim