3 października 2011 r. opublikowana została ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty publikacji więc na początku listopada br. Wyjątkiem jest art. 1 pkt. 12, który wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Od 2013 roku pojawią się również dwie formy sprawozdań dla organizacji pozarządowych z zależności od uzyskanych przychodów (granicą będzie 100 tys. zł).

Szczegóły zmian można poznać TUTAJ.