Stowarzyszenie POLITES w ramach realizacji projektu „Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3” poszukuje osób na stanowisko:coach – osoba prowadząca długofalowe i zindywidualizowane doradztwo.

Zakres zadań:
 
Prowadzenie sesji coachingu grupowego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Szczecina. Coaching grupowy dla jednej organizacji będzie obejmował w sumie 20 godzin sesji. Wybrane osoby będą prowadziły coaching grupowy dla 2 – 3 organizacji pozarządowych.
 
Wymagania – od kandydatów/ kandydatek oczekujemy:
  • udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu wsparcia jako coach,
  • udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć grupowych,
  • wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
  • wysokiej kultury osobistej, skrupulatności, rzetelności oraz sumienności.
Mile widziane:
  • doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym,
  • posiadanie akredytacji ICF, ICC lub innej,
  • doświadczenie w pracy w projektach współfinansowanych w ramach PO KL EFS.
Oferujemy:
  • umowa cywilno – prawna,
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłania CV i listu motywacyjnego wraz z referencjami od co najmniej jednego podmiotu, u którego prowadzili Państwo coachingu do dnia 29 kwietnia 2012 na adres biuro@polites.org.pl (w temacie e-mail prosimy wpisać: COACH EFS). Prosimy o umieszczenie w aplikacjach klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/ kandydatkami.