Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, zaprasza na bezpłatne szkolenie.

czas: 16-17 kwietnia 2011 r.

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej oraz procesu podejmowania decyzji w UE zgodnie z przyjętym w 2009 roku Traktatem z Lizbony.

Podczas szkolenia można będzie dowiedzieć się również o:

  • instytucji przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
  • założeniach polskiej prezydencji w II połowie 2011 roku,
  • źródłach prawa UE i sposobach jego tworzenia,
  • obywatelach w gminie, regionie, państwie i w UE.

Więcej informacji o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony www.odkryjuenanowo.pl

Rejestracja  https://efs.seka.pl/pl/393/zgloszenie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.