Od 1 lipca zmniejszyły się koszty wpisu i zmian w rejestrze przedsiębiorców

Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622) znowelizowano Ustawę o kosztach sądowych, która reguluje wysokość opłat wymaganych m.in. przy rejestrowaniu organizacji w KRS dla przedsiębiorców.

Nowe przepisy określiły nowe stawki:

  • 500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców (wcześniej 1000 zł);
  • 500 zł za jednoczesny wpis do rejestru stowarzyszeń i fundacji oraz rejestru przedsiębiorców (wcześniej 1000 zł);
  • 250 zł za zgłoszenie zmiany w rejestrze przedsiębiorców (wcześniej 400 zł).

Reszta opłat związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych pozostaje bez zmian.