Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Stres i wypalenie – jak tego unikać". Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

 

czas: 13 września, godzina 15.00 – 19.00
14 września, godzina 10.30 – 14.30
miejsce: SCWOP Sektor 3, III piętro, sala multimedialna

 

Szkolenie kierowane jest do członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, które chcą zapoznać się z tematyką szkolenia.

Działania w organizacji pozarządowej bardzo często przekłada się na sytuacje stresowe. Te natomiast mogą prowadzić do wypalenia wśród członków i ogólnego spadku wydajności w organizacji. Warto wiedzieć w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach, które powodują wzmożone nerwy.

Wychodząc na przeciw potrzebom organizujemy 2 dniowe (8 godzinne szkolenie), które poprowadzi Pani Ilona Łukasik – psycholog, trener biznesu, certyfikowany coach ICC oraz certyfikowany International Disc Everything Manager. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższej Szkoły Społecznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Na co dzień bierze udział w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie z branży IT. Trener wewnętrzny i coach kadry managerskiej posiadający bogate doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej. Wykładowca Pomorskiej Szkoły Psychologii oraz coach grupowy współpracujący ze Stowarzyszeniem POLITES. Pasjonatka rozwoju metodą coachingu oraz szkoleń z zakresu kompetencji osobistych i interpersonalnych. Prowadzone przez siebie zajęcia opiera na aktywnych metodach pracy, zapewniając ich uczestnikom warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności oraz odkrywaniu osobistego potencjału.

Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione następujące zagadnienia:

 • Czym jest stres?
 • Co mnie stresuje? – identyfikacja czynników stresogennych,
 • Objawy stresu w sferze myślenia, zachowania, emocji oraz w ciele,
 • Stres w pracy zawodowej – test,
 • Fazy reakcji stresowej,
 • Eustres i dystres,
 • Stres a efektywność wykonywanych zadań,
 • Skutki stresu,
 • Mechanizmy obronne stosowane w sytuacjach doświadczania stresu,
 • Cechy osobowości odpornej na stres,
 • Style radzenia sobie ze stresem,
 • Pseudoskuteczne metody radzenia sobie ze stresem,
 •  Sposoby zapobiegania i radzenie sobie ze stresem:

                                     a) techniki środowiskowe,

                                     b) techniki fizjologiczne,

                                     c) techniki umysłowe,

 • Wypalenie zawodowe – co to takiego?
 • Czy grozi Ci wypalenie zawodowe? – test,
 • Przyczyny i symptomy wypalenia zawodowego,  Profilaktyka wypalenia zawodowego, czyli zdrowa pozytywna postawa życiowa. 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 • zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK),
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line (LINK)
 • po mailu informującym o zakwalifikowaniu się na szkolenie wypełnić pakiet dokumentów (tylko w przypadku osób korzystających pierwszy raz ze wsparcia Sektor 3).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja na szkolenie trwa do 7 września 2013, informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie wysyłana drogą mailową.

UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

 • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności,
 • skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez Sektor 3.

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.