Już od 01 września 2020r. można składać wnioski dotyczące pozyskania grantów na innowacje społeczne. Termin składania wniosków mija 12 października 2020. Szczegóły we wpisie.

Inkubator będzie udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze
powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

Chodzi o innowacyjne rozwiązania lub narzędzia w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

W skrócie:

  • temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ + więcej o dostępności (LINK),
  • grupa docelowa do której powinny być skierowane innowacje: osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji
  • kto może być Grantobiorcą: osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne
  • wartość grantu: do 50 tys pln.

Nabór wniosków do II rundy – będzie trwał od 01 września 2020r. do 12 października 2020r. Więcej szczegółów na stronie http://inkubatorwielkichjutra.pl/. Na stronie można znaleźć informacje dotyczące naboru, formy składania wniosków, regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego w zakładce Nabór.