Zapraszamy mieszkańców Szczecina do wzięcia udziału w pracach Kapituły Konkursu „Pozarządowy Szczecin” – edycja 2019.

Członkowie Kapituły dokonają wyboru nagrodzonych i wyróżnionych projektów i inicjatyw. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej. Nagroda ta może zostać przyznana w którejkolwiek z kategorii, jeśli Kapituła uzna, że przedsięwzięcie, działanie zrealizowane przez nagradzany podmiot zasługuje na nominację ze względu na jego nowatorski charakter, innowacyjność, inne walory, osiągnięcia lub właściwości.

W Kapitule Konkursu zasiądą:

  • przedstawiciele Fundacji Sektor 3,
  • przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin,
  • przedstawiciel Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego.
  • przedstawiciele mieszkańców Szczecina – maksymalnie 3 osoby, decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń przez osoby chętne do przyjęcia roli Członka Kapituły Konkursu.

Do zadań Członka Kapituły Konkursu należą:

  • zapoznanie się i ocena punktowa wszystkich, nadesłanych w konkursie projektów/ inicjatyw,
  • udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu – 7 listopada 2019 r. o godz. 12.00, podczas którego Członkowie Kapituły wyłonią zwycięzców i wyróżnionych w 2 kategoriach konkursowych,
  • udział w Gali Obywatelskiej 5 grudnia 2019 r., podczas której nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Szczecin, posiadających swoją siedzibę na terenie Szczecina oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie Szczecina, w terminie od 1 stycznia 2018 do 30 września 2019 roku.

Osoby zainteresowane przyjęciem funkcji Członka Kapituły Konkursu proszone są o nadsyłanie zgłoszenia e-mailem: biuro@sektor3.szczecin.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2019. Zgłaszając należy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy. W Kapitule Konkursu „Pozarządowy Szczecin” mieszkańców Szczecina mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby, decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń przez kandydatów.