Stowarzyszenie POLITES zaprasza na międzynarodową konferencję New perspectives for the My European City network

„My European City” to projekt poświęcony wspólnemu dziedzictwu europejskiemu, realizowany przez cztery organizacje pozarządowe: POLITES ze Szczecina, Graine d’Europe z Nantes (Francja), XENA z Padwy (Włochy) i Mioritcs z Sybina (Rumunia).

Celem projektu było ukazanie każdego z tych miast pod kątem cech wspólnych dla całej Europy, odnosząc się do wydarzeń historycznych, prądów kulturowych, stylów architektonicznych, czy też powiązań ekonomicznych. Efekty naszej pracy można zobaczyć na portalu internetowym www.myeuropeancity.eu

Podczas konferencji będziecie mieli Państwo okazję poznać nie tylko doświadczenia organizacji pozarządowych, które brały udział w projekcie, ale także poruszone zostaną kwestie przedstawiania europejskiego wymiaru miast szerszej publiczności, ich mieszkańcom, uczniom szkół, turystom. Razem z ekspertami z różnych krajów, reprezentujących różne dziedziny spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

    Co znaczy słowo „europejski”?

    Czy każde miasto jest europejskie?

    Co wynika z tej europejskości?

Konferencja ma na celu zapoznanie nowych potencjalnych partnerów z przebiegiem projektu realizowanego w latach 2010/2011 oraz podać informacje na temat nowych perspektyw rozwoju sieci „Moje Europejskie Miasto”

Konferencja będzie prowadzony w języku polskim, angielskim i francuskim.

Projekt realizowany jest przy wsparciu programu „Europa dla Obywateli”, Fundacji Orange, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sedina.pl

Konferencja odbędzie się 22 czerwca 2011 roku w Szczecinie, na Zamku Książąt Pomorskich w sali Anny Jagiellonki, w godzinach 11.00 – 17.00

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w spotkaniu proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem POLITES pod adresem e-mail: biuro@polites.org.pl