Wystawa w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A. Wernisaż 25 lipca 2015 r. (sobota) o godz. 14 z udziałem sportretowanych rzemieślników. Wystawa potrwa do 30 września.

Na wystawie zostanie przedstawionych siedmiu mistrzów rzemiosła w swoich pracowniach. To rzemieślnicy różnych zawodów: krawiec, fryzjerka, kuśnierz, modystka, grawer, szewc i wytwórca lamp. Wystawa jest utrwaleniem ginącego rzemieślniczego świata. Po raz pierwszy na taką skalę i w takiej formule zostaną sportretowani regionalni rzemieślnicy-seniorzy, praktykujący w zawodzie kilkadziesiąt lat, niezłomni w swej pracowitości, w świadczeniu usług dla ludności. Większość już dawno przekroczyła wiek emerytalny, ale wciąż pracują (czasem w ograniczonym zakresie) – żeby dorobić do emerytury, bo „wegetacja”, bo „coś trzeba robić”. Mimo to, są osobami nie pozbawionymi jakiegoś szczególnego wigoru i zaradności.  Okazują szacunek dla klienta – „najpierw trzeba się napracować, potem są efekty”, „trzeba dbać o to, żeby zakład miał swoją reputację.”

Stare zakłady rzemieślnicze to miejsca, gdzie „czas się zatrzymał”, unikatowe, a ponadto zagrożone likwidacją. Wystawa poprzez wielowątkowość tematu, różnorodność ekspozycji będzie atrakcyjna wizualnie i poznawczo. Zapraszamy szczególnie młode pokolenie, bo zakłady usługowe to świadectwo ciągłości historycznej, swoje początki mają w innym systemie politycznym. Wystawa jest prezentacją solidnego fachu rzemieślniczego iciekawych charakterologicznie ludzi.

Elementy wystawy:

• fotoreportaże –  artystyczne zdjęcia właścicieli usługowych zakładów rzemieślniczych wykonane przez znakomitych fotografów,

• historie zakładów w krótkiej reportażowej formie,

• prace plastyczne – grafiki komputerowe z motto zawodowym/życiowym Mistrza,

• ekspozycja (scenografia tematyczna, elementy wyposażenia zakładów).

Zakłady charakteryzuje wysiłek przetrwania, pomieszany z przyzwyczajeniami. Dawniej była odpowiednia stabilizacja, pozycja społeczna, popyt na usługi, gdy np. trzeba było rezerwować termin na uszycie płaszcza. Szanse rzemieślników na wystarczający zarobek, na godną abdykację zawodową, przepadły. Wytrzymali sporo – nękanie domiarami (obciążeniami podatkowymi), dostosowywanie się do zmiennej sytuacji rynkowej, kryzysy państwowe, konkurencję samozwańczych zakładów, agresywność współczesnego rynku. Jest gorzej z powodu urzędowych decyzji o podwyżce czynszów, zalewu tanich, łatwo dostępnych artykułów, i przede wszystkim z braku klientów.

www.facebook.com/UslugiDlaLudnosci

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/402424426616278/

Pomysłodawcą wystawy jest Justyna Machnik, prowadząca projekt „Usługi dla Ludności”.

Wystawa współfinansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Partner: Muzeum Techniki i Komunikacji –  Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.