Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów. Wiecie czego się spodziewać? Zapraszamy na spotkanie z Panem Arturem Gluzińskim.

Od marca 2019 roku będą obowiązywać nowe wzory dokumentów (ofert w otwartym konkursie ofert, małej dotacji, sprawozdania). Warto się dowiedzieć czego możemy się spodziewać. Dzięki pomocy Biura Dialogu Obywatelskiego mamy możliwość zaprosić na krótkie spotkanie eksperta z Warszawy, który wytłumaczy i pokaże czego możemy się spodziewać po nowych dokumentach.

Spotkanie będzie poświęcone: przekazywaniu i rozliczaniu dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nowe druki ofert i sprawozdań), zmiany po 1 marca 2019, rozliczenia za rezultaty.

Spotkanie poprowadzi Pan Artur Gluziński – absolwent Instytutu Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (ze szczególnym uwzględnieniem procesu przekazywania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych). Doświadczony szkoleniowiec, wykładowca akademicki (Collegium Civitas, Uniwersytet Warszawski), autor książki Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2005).


kiedy: 13 lutego 2019 r. 
godzina: 16.30 – 18.30
miejsce: sala 4/18 Sektor 3 Szczecin,
formularz zgłoszeniowyTUTAJ


Warto się zapoznać:

  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (mała dotacja)
  • ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór ofert)