Zapraszamy na miniszkolenie na temat tworzenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadania publicznego.

Jeśli Twoja organizacja otrzymała w tym roku dotację, to nasze miniszkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak prawidłowo wypełnić formularz sprawozdania, zarówno jego część merytoryczną, jak i finansową. Będziemy mówić m. in.  o rezultatach, osiągniętych celach, fakturach, wkładzie własnym. 

kiedy: 26 listopada 2013, godz. 16.30 – 18.30 

gdzie:  sala 4/6, IV piętro

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się TUTAJ

Miniszkolenie poprowadzi Małgorzata Kopalska.

Zapraszamy!