Zorganizowanie imprezy – spotkania sąsiedzkiego, konferencji, warsztatów, festynu czy szkolenia – zarówno w plenerze, jak i w zamkniętym pomieszczeniu to realizacja ciekawego pomysłu ale jednocześnie odpowiedzialność organizatora, na którym ciąży szereg obowiązków zarówno programowych, jak i organizacyjnych. Każde z tych wydarzeń, z punktu widzenia organizatora, wymaga długiego i kompleksowego procesu przygotowań. Jakich błędów się wystrzegać? Na co uważać? Jak ułatwić proces przygotowania i przeprowadzenia wydarzenia?

Mini szkolenie dostarczy kompendium wiedzy dla organizatorów wydarzeń, wskazując normy prawne i przyjęte standardy w procesie przygotowywania i przeprowadzania wydarzeń.

kiedy: 30 października 2018 r. w godzinach 17.00 – 19.00
miejsce: sala multimedialna Sektor 3 Szczecin,
zgłoszenia: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

uwaga – ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń

Dostarczy odpowiedzi i wiedzy w następujących obszarach:

  • od czego zacząć chcąc przygotować wydarzenie konferencyjno-szkoleniowe
  • harmonogram prac,
  • scenariusz i program merytoryczny wydarzenia,
  • elementy procesu przygotowawczego: Patroni, PR, hospitality, regulamin, wartości dodane – kuluary, itp…,
  • finansowanie wydarzenia,
  • zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez,
  • zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowanym wydarzeniem.

Mini szkolenie prowadzi Agata Lewandowska – doktorantka Wydziału Zarządzania i
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, mgr ekonomii, ukończone studia podyplomowe na kierunku Zamówienia Publiczne. Od 2001 roku współpracuje z Towarzystwem Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO, od 2011 r. sprawuje funkcję Dyrektora Biura Zarządu. Na przełomie 16 lat zorganizowała około stu pięćdziesięciu konferencji, szkoleń, warsztatów, wydarzeń publicznych, nadzorowała przygotowanie i przeprowadzenie około 200 wydarzeń konferencyjno-szkoleniowych. Zajmuje się projektowaniem i pozyskiwaniem środków finansowych, dotacji oraz szeroko pojętego sponsoringu na realizację działań statutowych stowarzyszenia, monitoringiem procesu projektowego, rozliczaniem i kontrolą wniosków, działaniami public relations, gospodarką finansową, marketingiem. Współpracowała, realizując projekty, z Europejską Stolicą Kultury WROCŁAW 2016, Fundacją Sektor3 Szczecin, współorganizuje Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie. W latach 2009 do 2011 – Główny Specjalista ds. Logistyki w Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. W okresie 2006 –
2008 Asystent Dyrektora i Specjalista ds. Sponsoringu w Operze na Zamku w Szczecinie. Od lat związana z pracą w i na rzecz organizacji III sektora, łącząc wiedzę i doświadczenie z dziedziny ekonomii z działaniami na rzecz projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych.