Sektor3 zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zewnętrznych na wspieranie inicjatyw młodzieżowych w ramach programu „Erasmus+ Młodzież"

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Sektor3 zaprasza, więc, wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zewnętrznych na wspieranie inicjatyw młodzieżowych w ramach programu „Erasmus+ Młodzież". W programie mini-szkolenia między innymi:

  • struktura programu – opis możliwości, na które można otrzymać dofinansowanie,
  • sposób finansowania oraz rozliczania projektów w ramach programu.

czas: 23 września 2014, godz. 16.30 – 18.00 
miejsce: Sektor3, sala 4/6


Spotkanie poprowadzi Wojciech Spychała: trener Zespołu Trenerskiego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Młodzież, od roku 2002 związany ze Stowarzyszeniem POLITES.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowe dostępnego TUTAJ i przesłanie go do dnia 18 września 2014 roku. Ilość miejsz ograniczona. O wynikach rekrutacji powiadomimy mailowo w dniu 19 września 2014 roku. 

Zapraszamy!