Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza na bezpłatne mini- szkolenie na temat wypełniania ofert realizacji zadania publicznego składanych do Urzędu Miasta czy Urzędu Marszałkowskiego.

Czas: 28 stycznia 2013, w godzinach 15-19
Miejsce: SCWOP Sektor3, świetlica (IV piętro)
Prowadzący: Jakub Sztombka

Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych osób, działających w organizacjach pozarządowych z terenu Szczecina, które zamierzają złożyć ofertę na realizację zadania publicznego. 


Zakres tematyczny spotkania obejmuje m. in.:

1. Pieniądze od administracji – procedura otwartego konkursu ofert

a. otwarty konkurs ofert – dokumentacja konkursowa, komisja konkursowa, ocena formalna i merytoryczna ofert;
b. ogłoszenie wyników, umowa o realizację zadania publicznego, unieważnienie konkursu;

2. Jak wypełnić wzór oferty na realizację zadania publicznego?

a. wniosek o realizację zadania publicznego;
b. opis zadania, cele, działania, rezultaty;
c. kosztorys realizacji zadania publicznego;
d. powiązania poszczególnych części opisowych;
e. załączniki i oświadczenia.


Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia do godziny 12.00. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość uczestników do 7 osób.

Serdecznie zapraszamy!