Zapraszamy na bezpłatne mini szkolenie nt. dotacji dla organizacji pozarządowych.

Zapytacie co? OKO! Czyli otwarty konkurs ofert. Do tego mała dotacja, inicjatywa własna. To wszystko jest regulowane przez ustawę o pożytku publicznym. Zapraszamy na mini szkolenie o dotacjach w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.

czas: 17 lipca 2012, godz. 16 – 19
miejsce: SCWOP Sektor3, świetlica, IV piętro
prowadzący: Jakub Sztombka

Podczas spotkania, prowadzący przedstawi mechanizm działania dotacji miejskich/marszałkowskich/ministerialnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem LINK