Inkubator Kultury startuje z kolejnym naborem do konkursu mikrogranTY! Program kierowany do wszystkich kreatywnych liderów społecznych, którzy marzą o zrealizowaniu małych inicjatyw dla lokalnej szczecińskiej społeczności.

Zgłaszający do projektu mają szanse otrzymać 2000 zł brutto, wsparcie
organizacyjne, promocyjne i merytoryczne od zespołu INKU. To idealny start dla osób pragnących tworzyć Kulturalny Szczecin.

Głównym celem programu pn. mikrogranTY jest wsparcie przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, składających się z minimum trzech pełnoletnich osób w inicjatywie społeczno-kulturalnej i społeczno-artystycznej o charakterze non- profit oraz o charakterze włączającym i angażującym społeczność lokalną.

Inicjatywy powinny odbywać się na terenie miasta Szczecin. Pomoc polega na współudziale Organizatora w realizacji inicjatywy poprzez zakup materiałów lub usług o wartości do 2000 zł brutto, bez których realizacja nie byłaby możliwa. Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019r. do 12.09.2019r., wysyłając pod adres: mroman@mediadizajn.pl.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20.09.2019 r. Na 2019 rok zaplanowaliśmy cztery nabory, w ramach których zostanie wybrana jedna inicjatywa do realizacji. Informacje o kolejnych naborach pojawią się na stronie internetowej oraz na profilu Facebook INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

CO: Program mikrogranTY
GDZIE: INKU Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: 30.08.2019 r. – 12.09.2019 r.
ORGANIZATORZY: Urząd Miasta Szczecin| INKU Szczeciński Inkubator Kultury | Stowarzyszenie Media Dizajn
KONTAKT: Magda Roman Specjalistka ds. Animacji i Promocji, tel. 91 424 04 64, e-mail: mroman@mediadizajn.pl

Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://inku.pl/2019/08/30/mikrogranty-w-inku/