W Sektorze są #mikroDOTACJE a w Inkubatorze Kultury mikrogranTY. Nabór ruszył 20 sierpnia. Kto może aplikować?

Rusza trzeci w tym roku nabór do programu mikrogranTY, realizowanego przez
INKU Szczeciński Inkubator Kultury. Sfinansujemy Wasze pomysły na realizację
małych inicjatyw oddolnych. Zapraszamy do udziału NGO, a także grupy nieformalne! Zgłoś się już dzisiaj!

CO MOŻE INKUBATOR WAM ZAOFEROWAĆ?

Wiemy, że macie wspaniałe pomysły, i także w tym roku chcemy Wam pomóc i je zrealizować w przestrzeni Szczecina. Oferujemymały grant w wysokości 2000 zł (brutto) oraz wsparcie promocyjne i merytoryczne. W każdej edycji dofinansujemy do
dwóch pomysłów. Nabór właśnie się rozpoczął i potrwa do 17 września 2018 r.

Informacje o kolejnych naborach będą zamieszczane na stronie internetowej oraz
profilu FB INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Czas na zrealizowanie Waszego
projektu nie może być dłuższy niż do dnia 10 grudnia 2018 r.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

MikrogranTY to inicjatywa oddolna, więc zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 60);
  • grupy nieformalne – wystarczy grupa trzyosobowa;

Głównym celem programu pn. „mikrogranTY” jest wsparcie przez INKU Szczeciński
Inkubator Kultury działający za pośrednictwem Stowarzyszenia Media Dizajn, inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit,
włączających i angażujących społeczność lokalną oraz inicjatyw o charakterze
interwencyjnym. Obszar realizacji projektu to teren Szczecina. Grupy nieformalne lub
organizacje pozarządowe mogą pochodzić spoza miasta.

Pomoc polega na współudziale w realizacji inicjatywy poprzez zakup materiałów lub
usług o wartości do 2000 zł brutto, których brak uniemożliwiłby jej realizację.
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć elektronicznie na adres poczty: biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl w tytule wiadomości wpisując „mikrogranTY oferta”.

UWAGA! Wsparcie nie może obejmować kosztów osobowych, ani przedmiotów, które nie zostaną wykorzystane przy realizacji inicjatywy.Nie finansujemy także wynagrodzenia dla pomysłodawcy i/lub koordynatora inicjatywy. Co ważne, wsparcie nie może obejmować kosztów poniesionych przy zakupie środków trwałych, alkoholu, papierosów czy substancji psychoaktywnych.

Działanie nie może mieć charakteru zamkniętego i prywatnego, musi być skierowane
co najmniej do społeczności lokalnej (np. wspólnoty osiedlowe, mieszkańcy podwórka, zbiorowości lokalne).

Wszystkie szczegóły i niezbędne dokumenty, a także opisy poprzednich edycji
dostępne są na stronie Inkubatora Kultury.


Osoby do kontaktu:

Dorota Kowalewska, tel. 91424 04 64, e-mail: dkowalewska@mediadizajn.pl
Robert Bartłomiejski, tel. 91 424 04 64, e-mail: robert_bartlomiejski@poczta.onet.pl