W dniu 16 marca 2022 zakończony został nabór wniosków w programie #mikroDOTAJCE2022 (wyczerpanie alokacji) w zakresie działań dotyczących wspierania inicjatyw skierowanych na rzecz wsparcia uchodźców i działań na rzecz obywateli Ukrainy w Szczecinie.

W dniach 2 -16 marca 2022 r. przeprowadzony został specjalny nabór wniosków w programie #mikroDOTACJE2022, którego celem było przeciwdziałanie skutkom inwazji w Ukrainie: wsparcie uchodźców, organizacji oraz społeczności lokalnych. Szczecińskie organizacje pozarządowe zgłosiły łącznie, do dnia 16 marca, 22 inicjatywy na kwotę 65 520 złotych. Pula środków przewidziana na wsparcie wynosiła 30 000 zł i pozwoliła na sfinansowanie 10 z nich a nabór został zamknięty poprzez wykorzystanie alokacji środków finansowych w nim przewidzianych.

Lp.Tytuł oferty / OferentKwota wnioskowanaOcena formalnaOcena merytoryczna/
 ​Liczba punktów
Kwota dofinansowania
1Wyprawka dla dzieci z Ukrainy
 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł
2Redystrybucja oraz pozyskanie żywności na rzecz ludności ukraińskiej dotkniętej konfliktem zbrojnym.
 BANK ŻYWNOŚCI SZCZECIN IMIENIA JACKA KURONIA
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
3Zapewnienie miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy.
 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
4„Nowy dzień – Nowe siły”
 Fundacja EGALISMO
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł
5Centrum antykryzysowe-pomoc psychologiczna uchodźcom z Ukrainy
 FUNDACJA „TWÓJ ROZWÓJ”
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł
6Wsparcie psychologiczne dla nastolatków
 Fundacja ” Twój Rozwój”
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł
7Wsparcie psychologiczne dla dziecy uchodźców z Ukrainy
 FUNDACJA „TWÓJ ROZWÓJ”
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł
8Pomoc uchodźcom z Ukrainy
 Stowarzyszenie Refugees Szczecin
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
9Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
 Stowarzyszenie Refugees Szczecin
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
10„Nowy dzień – Nowe siły – vol.2”
 Fundacja EGALISMO
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
11Pomoc sąsiedzka
 Fundacja VESNA
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł
12Wspacie dla wspierających
 Stowarzyszenie MI-Gracja
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł
13Bohaterowie  też płaczą
 FUNDACJA DZIAŁAMY
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł
14Międzynarodowa Świetlica „Dzieńdoberek”
 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia”
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
15Razem pomożemy Ukrainie
 Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł
16Pomoc dla Ukraińców przybywających do Szczecina
 Fundacja im. Małgorzaty Bajerskiej „Macierzanka”
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
17Solidarne z uchodźcami z Ukrainy
 Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
18Dzielimy się uśmiechem
 Fundacja Rewelacja
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
19Chwila oddechu
 Fundacja Rewelacja
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
20Akademia BNO dla Ukrainy
 Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra
3 000,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
21Pomożemy dostarczyć dar Twego serca Ukrainie
 Stowarzyszenie Akademia Wiedzy
2 520,00 złPozytywnaNegatywna
0,00
0,00 zł
22Międzynarodowa Świetlica „Dzieńdoberek”
 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia”
3 000,00 złPozytywnaPozytywna
0,00
3 000,00 zł

Dzięki realizacji inicjatyw, w przestrzeni miasta pojawią się działania takie jak: wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy, wsparcie dzieci poprzez materiały plastyczne, szkoleniowe, naukę podstaw języka polskiego, opiekę pedagogiczną, wsparcie dla wolontariuszy wspierających miejsca zbiórek, doposażenie miejsc pobytu dzieci i osób dorosłych na terenie Szczecina.

Biorąc pod uwagę wszystkie inicjatywy dziękujemy za otwartość i gotowość na podejmowanie działań oraz szerokie pomysły dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy.