Przedstawiamy listę rankingową drugiego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2021 Na liście znajduje się przyznana punktacja wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów. Organizacjom, które otrzymały dofinansowanie serdecznie gratulujemy, te, którym tym razem się nie udało zapraszamy do kolejnych naborów.

Wyniki oceny formalnej w trzecim naborze #mikroDOTACJE2021

Wyniki oceny merytorycznej w trzecim naborze #mikroDOTACJE2021